Introductie

 

Gezinshuis Kracht van Verschil ligt in Leusden.
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding in een thuis- en gezinssituatie.
In dit gezinshuis kunnen maximaal 4 kinderen wonen. In de toekomst kunnen wellicht 18+ jongeren worden geplaatst (begeleid wonfoto Piaen). 

De Stichting stelt zich tot doel de sociale en maatschappelijke positie van de kinderen van het gezinshuis te vergroten en ondersteuning te bieden bij het realiseren van een beschikbare opvangplek voor ieder kind in de knel op lokaal niveau. 

Deze doelen kunnen gerealiseerd worden door:

  1. een actief vrijwilligersnetwerk op te zetten en te onderhouden om de werkzaamheden in en om het gezinshuis te ondersteunen. 
  2. financiële ondersteuning te bieden voor individuele behoeften van de kinderen, die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. 
  3. het ondersteunen van het Netwerk Locale Gezinsvormen Leusden en fondswerving voor (beperkte) financiele ondersteuning van activiteiten voor alle individuele kinderen binnen dit netwerk.

2021-04-14 PDF artikel Kinderhulp - LK  Artikel in de Leusder Krant april 2021