ANBI

De Stichting Vrienden van Gezinshuis Kracht van Verschil te Leusden heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gegevens over de Stichting:
Officiële naam
Stichting Vrienden van Gezinshuis Kracht van Verschil
RSIN-nummer: 856241672
Contactgegevens:
Postadres: Arnhemseweg 67, 3832 GJ, Leusden
E-mail:info@vriendengezinshuiskrachtvanverschil.nl
Beleidsplan
Lees hier het beleidsplan: Beleidsplan 2020-2022
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Gezinshuis Kracht van Verschil bestaat uit

Voorzitter Mw A.M. van Dijk-Looijaard
Secretaris Mw. M. Bellinga
Penningmeester Mw. P. Holleman

Beloningsbeleid
Vrijwilligers
De vrijwilligers van het gezinshuis ontvangen een onkosten (met name reiskosten) vergoeding.
Bestuur
Bestuursleden ontvangen geen enkele geldelijke vergoeding.
Verslag activiteiten
Balans 2019 W