19 februari Pleegoudercafé in het Kla4

Het pleegoudercafé staat dit keer in het teken van 

 

het uitwisselen van ervaringen.
Deze avond zal een interactief karakter hebben rondom ‘De Kletspot’; een activiteit om ervaringen rondom pleegzorg met elkaar te delen.
Daarnaast is het ook een mooi moment om met elkaar de toekomst van het Pleegoudercafé te bespreken. Het aantal bezoekers was de afgelopen keer (en de keer daarvoor) minimaal waardoor de vraag rijst of we het voort moeten zetten.

We willen iedereen uitnodigen om aanwezig te zijn en met ons van gedachten te wisselen hierover, aanmelden via a.lievers@casema.nl . Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, wil je dan de onderstaande vragen beantwoorden en voor 19 februari terugsturen?

  1. Wil je dat het Pleegoudercafé blijft bestaan?
  2. Waarom wil je dat wel/niet?
  3. Hoe zou je het Pleegoudercafé kunnen ondersteunen?

De avond start om 20.00 uur bij het Kla4. Zie bijgevoegde flyer.

Flyer 10e Pleegoudercafé