21 maart Gezinsparaplu-avond in het Atlas

Donderdag 21 maart zal er een informatie/gespreksavond zijn over de gezinsparaplu.

Onder de gezinsparaplu vallen alle vormen van opvang van kinderen. Dit kan opvang zijn in een gezinshuis, pleeggezin, maar ook weekend of dagopvang.
Wilt u hier iets meer over weten of zou u ook kinderen (tijdelijk of incidenteel) willen opvangen, dan bent  u van harte welkom op donderdag 21 maart om 20.00 uur in het Atlas (bij de Biezenkamp)