Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp een succes

De collecte was door de inzet van het gezinshuis en vrijwilligers

een succes. Er is een bedrag opgehaald van 2160 euro, waarvan de helft voor het gezinshuis en het netwerk van gezinshuis- en pleegouders mag worden gebruikt.

Alle collectanten: hartelijk dank voor jullie  inzet!