Eerstvolgende pleegoudercafé: 25 september a.s.

Het 8e Pleegoudercafé had als thema 'Vitaliteit’. Deze

 

 

 

 

avond op 14 mei j.l leidde tot vruchtbare gesprekken. Hoe kun je als pleegouders goed voor jezelf  zorgen en je weer opladen?
Het eerstvolgende pleegoudercafé zal op woensdag 25 september zijn.
Meer gegevens over onderwerp en locatie volgen.

U kunt zich sowieso aanmelden om de aankondigingen of andere informatie te krijgen  via pleegzorgleusen@gmail.com