Pleegoudercafé (online) woensdag 17 februari a.s. om 20.00 uur

Het eerste pleegoudercafé van dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 17 februari a.s. van 20.00 – 21.00 uur
Fijn om elkaar dan weer te ontmoeten en ervaringen met elkaar uit te wisselen. (o.a. over omgaan met thuisonderwijs en quarantaine-maatregelen).
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Opgeven kan via a.lievers@casema.nl   Vergeet niet daarbij het mailadres te vermelden waarop je de link voor het videobellen wilt ontvangen.

Om alvast in je agenda te noteren!
De data voor de volgende pleegoudercafé's van dit jaar zijn:
Woensdagavond 2 juni 
Dinsdagavond 5 oktober