Vrienden

Wij hopen dat u ook vriend/donateur wilt worden van de Stichting.
Dit kan door een e-mail  te sturen naar info@vriendengezinshuiskrachtvanverschil.nl  of door een jaarlijkse bijdrage over te maken
naar rekening NL73 RABO 0309 8910 43 op naam van Stichting Vrienden van Gezinshuis Kracht van Verschil te Leusden.
Een eenmalige gift is natuurlijk ook zeer welkom.
Vrienden krijgen regelmatig een uitnodiging voor een bijeenkomst in het gezinshuis om iets meer te horen over het reilen en zeilen in de praktijk en kunnen zich opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief.

In 2019 heeft de Stichting (via sponsoring) de volgende wensen kunnen honoreren:

  • tuinmaterialen
  • 4 steuntjes in de rug voor kinderen binnen het netwerk gezinsvormen
  • ondersteuning biologische ouders gezinshuiskind (oa reiskosten)
  • deel installatie douchecabine voor toekomstige opvang 18+
  • bijdrage vakantiekampen kinderen binnen het netwerk
  • laptop voor school met toebehoren en abonnement
  • ontmoetingsruimte pleegoudercafé
  • spreker pleegoudercafé