Wat is een gezinshuis?

In een Gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. Zij wonen in een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders en vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan  bijvoorbeeld in een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen pleeggezin en leefgroep in. De gezinshuisouder is er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten werken.

Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jongere de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding en accent op het normale leven.

Gezin als basis

Soms komt de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en  jongeren in gevaar door de gezinssituatie. Als het thuis niet meer lukt, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door het 'gewone' leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren en om volop mee te doen in de maatschappij.  Zo kan het zelfvertrouwen weer worden opgebouwd. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de kinderen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten.

Gezinshuisouders maken het verschil

In een gezinshuis ervaren kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders  hebben kennis in de zorg voor jeugd en beschikken over eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Gezinshuis Kracht van verschil is een zelfstandige onderneming onder de vlag van Gezinshuis.com (franchise gever).

 

Een Jongere uit een gezinshuis:  “Ik ga het snappen: je bent de vroege, de late en de slaapdienst en je gaat nooit meer weg.” 

  (bron www.gezinshuis.com