Wat is een pleeggezin?

Pleegzorg is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Pleegouders nemen een kind op in hun gezin tot de ouders de zorg zelf weer aankunnen. 

Verschillende vormen
Pleegzorg kent verschillende vormen. Sommige kinderen zijn een aantal weekenden in de maand of in de vakanties in een pleeggezin. Soms is het beter voor een kind dat pleegouders de opvoeding even helemaal overnemen. Voorop staat dat het kind na verloop van tijd het liefst weer thuis moet kunnen wonen. Als blijkt dat ouders de opvoeding niet meer zelf op zich kunnen nemen, blijft een kind voor langere tijd bij pleegouders.

Verschillende soorten pleegouders:

  • familieleden van het kind;
  • mensen uit het sociale netwerk van het gezin, bijvoorbeeld buren of vrienden
  • pleegouders uit het bestand van een pleegzorgaanbieder.

Pleegzorg via familie of bekenden heeft de voorkeur. Maar dit is niet altijd mogelijk. Dan krijgt het kind pleegouders uit het pleegouderbestand van een pleegzorgaanbieder.

Wat is het verschil tussen een pleeggezin en een gezinshuis?

Het verschil met pleegzorg is dat er in het gezinshuis minimaal 1 van de gezinshuisouders een professional is binnen de jeugdhulp. Deze ouder krijgt ook betaald voor de opvang van het kind. Gezinshuisouders vangen soms meerdere kinderen op en hebben soms zelf kinderen. De gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag voor de opvoeding, verzorging en begeleiding. De kinderen in het gezinshuis hebben over het algemeen te maken met zware, meerdere en ingewikkelde problematieken. Bijvoorbeeld door een traumatische gebeurtenis.