Wie zijn de gezinshuisouders?

gezinsouders 2020a

Wij zijn Henry en Jeannet, eigenaar van Gezinshuis Kracht van Verschil. Samen met onze eigen dochters en schoonzoons, vormen wij een hecht geheel rondom het gezinshuis. In ons gezinshuis wonen op dit moment drie kinderen.

Wij stellen ons graag voor.

Onze oudste dochter, Paula, is getrouwd met Arthur en woont in Barneveld. Paula werkt als pleegzorgbegeleider bij Youké. Arthur werkt voor Dorcas rondom het thema watermanagement.
Ruth werkt als verpleegkundige en ambulant medewerker in de verslavingszorg. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf in hairstyling en make-up. Ze is getrouwd met Tim Jongste, die werkt als projectcoördinator bij een bedrijf die beveiligingssystemen installeert. Onze kinderen hebben passie voor ons werk als gezinshuisouders en ondersteunen ons op momenten dat dit nodig is.

 

Henry

Henry werkt als coach en trainer (ZZP-er). Daarnaast part-time als gezinshuisouder.

Henry zijn carrière is begonnen in Drachten (Friesland). Hij is hier begonnen als groepsleerkracht basisonderwijs en besteedde daarnaast veel van zijn tijd aan de muziek (piano – kinderkoor). Na een aantal jaren zocht hij zijn uitdaging in het directeurschap van een basisschool in het midden van het land. In eerste instantie op een dorpsschool en vervolgens een zgn. ‘ brede school’ in Amersfoort. Na 18 jaren onderwijs heeft Henry de stap gezet om als ZZP-er het onderwijsveld te betreden. Als coach, trainer en  interim directeur begeleidt hij meer als voorheen jonge mensen, kinderen en hun opvoeders.

Vanaf februari 2011 werkt Henry als coach en trainer (NOBCO geregistreerd) vanuit zijn eigen praktijk Kracht van Verschil Coaching en Training en in 2014 samen met Jeannet gestart als gezinshuisouder.

Met de verhuizing van het gezinshuis in december 2015 naar de Arnhemseweg, heeft Henry zijn eigen praktijkruimte aan huis gekregen wat de combinatie van werkzaamheden ten goede komt.

Henry is binnen Leusden ook actief Binnen de gezinsparaplu. Een initiatief dat samen met de gemeenten Amersfoort en Leusden is ontwikkeld. Henry zet zich als parapluhouder in als een soort van verbindingsman tussen vraag en aanbod van kwetsbare kinderen en jongeren. Doel hierbij is het ondersteunen van gezins- en pleegouders en het voortkomen van breakdowns, waardoor kinderen naar een andere woonplek moeten.

Henry heeft recent de opleiding systemisch begeleider in de zorg afgerond.

Jeannet

Jeannet is haar onderwijs carrière gestart in het oosten van land, Enschede. Na een kort verblijf van twee jaar zette dit zich voort in Friesland als groepsleerkracht van bijzonder onderwijs binnen het reguliere onderwijs. Hier begeleidde zij o.a. kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 met verschillende leer-, ontwikkel-, en gedragsstoornissen. Nadat ze in 2001 naar het midden van het land is verhuisd, combineert zij het onderwijs met een baan als duurzaamheids-educatie specialist bij het plaatselijke milieucentrum. In deze periode geeft ze tevens leiding aan een jeugd natuurclub en begeleidt jongeren in de catechese. 

Jeannet is fulltime gezinshuisouder: “Zo ben ik altijd aanwezig wanneer dit nodig is voor de kinderen”.  De dagelijkse werkzaamheden bestaan allereerst uit het verzorgen van de kinderen, daarnaast de planning van complexe logistieke zaken zodat het reilen en zeilen van het gezinshuis goed verloopt. Verder het organiseren van overleggen met zorgaanbieder, gedragswetenschapper, gezinsbegeleider, voogd, school, contacten met biologische ouders, etc..  Schrijven van ontwikkelingsplannen en zorgdragen voor de juiste therapie en begeleiding voor het kind op het juiste moment. Zorgen dat het kind een veilig sociaal netwerk kan opbouwen binnen een sport of hobbyclub. Dit alles vraagt de nodige logistieke uitdagingen waarin vooral het ‘normale’ gezinsleven uitgangspunt moet zijn.

In 2014 besluiten we met elkaar de uitdaging aan te gaan om kinderen en jongeren een plek te bieden in een gezinshuis waar ze zich veilig kunnen ontwikkelen met de bij hun behorende gaven en talenten.

Jeannet heeft de opleiding Life Space Crises Intervention afgerond in 2018. In 2020 start zij met een opleiding om zich verder te specialiseren in het begeleiden van kinderen met Autisme. Jeannet is SKJ geregistreerd binnen de jeugdzorg.

Het gezinshuis heeft het ISO-keurmerk van Improve360 en laat zich op die manier jaarlijks auditen om professionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Henry en Jeannet zijn in 2014 als gezinsouder gestart bij Jeugdzorg aanbieder Youké. 

In januari 2016 hebben we een nieuwe, grotere woning betrokken aan de Arnhemseweg in Leusden. Dichtbij het bosgebied Den Treek en met de faciliteiten van het OV in de buurt.  Een woning waar we vier kinderen een plek kunnen geven. Daarnaast een ruimte achter de woning waar we t.z.t. voor de bij ons wonende jongeren een begeleid-wonen-traject kunnen aanbieden richting het zelfstandig functioneren in de maatschappij.

gezinsouders 2020

 

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met de franchiseorganisatie Stichting Gezinshuis.com. We hebben een zorgovereenkomst met zorgaanbieder Youké.

Gezinshuis Kracht van Verschil ziet elke jongere als een door God geschapen unieke persoonlijkheid, bedoeld om zich geliefd te weten en zijn of haar talenten te ontdekken en in te zetten. Gezinshuis Kracht van Verschil wil verschillen in jonge mensen bewonderen en benutten en hen leren om verschil te maken in hun leven, zodat ze zelf leren kansen te pakken om tot hun specifieke bestemming te komen in de maatschappij.